Kansen - Werkperspectief - Werkzoekenden

Niet iedereen vindt even makkelijk een job. Soms heb je niet het gevraagde diploma of belemmeren problemen uit het verleden je in je zoektocht naar werk. Hoe langer de periode van inactiviteit duurt, hoe moeilijker het wordt om werk te vinden. Daarom biedt Werkperspectief begeleiding, bemiddeling en ondersteuning aan. 
 • (Zeer)Intensieve Begeleiding en Bemiddeling: Voor werkzoekenden
  • Met een realistisch jobdoelwit
  • Zonder nood aan beroepsgerichte competentieversterking
  • Die nood hebben aan taalcoaching (bij ZIBB)
  • Die niet gevat zijn door een financiële werkloosheidsval
 
 • Groeien en Leren Op de Werkvloer: voor werkzoekenden met
  • Nood aan intensieve begeleiding en bemiddeling
  • Nood aan werkplekleren
  • Onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid
    
 • Werk- en welzijnstrajecten: voor werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is door één of meer belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale aard (CMPPS) en die naast acties richting werk ook nood hebben aan zorgacties om stappen naar werk te kunnen zetten.