Kansen - Werkperspectief - Jongeren

Jongeren uit het deeltijds leren die arbeidsbereid, maar nog niet volledig arbeidsrijp zijn worden door onze diensten ikv Ondersteunend Alternerend Leren opgevolgd. Zij krijgen wekelijkse vormingen. Jongeren die wel al arbeidsrijp zijn, maar waar nog enkele arbeidsattitudes verfijnd moeten worden kunnen ook op Werkperspectief een  beroep doen. We gaan dan samen op zoek naar een geschikte stageplaats, waar we kunnen werken aan de arbeidsattitudes.  In kader van dit project werken we nauw samen met de centra leren en werken Lodewijk Makeblijde college te Poperinge en GO! DUO te Nieuwpoort.