Kansen - Werkperspectief - Werknemers

De (gespecialiseerde) jobcoaching biedt ondersteuning bij drempels op de werkvloer. Als werknemer hoop je dat je je goed voelt op de werkvloer en dat je je talenten en mogelijkheden zoveel als mogelijk kan benutten. Helaas is dit in de praktijk niet altijd zo omwille van verschillende factoren. Via (gespecialiseerde) jobcoaching kan je extra hulp inschakelen om deze moeilijkheden te helpen aanpakken en je job te behouden. Onze coach komt ter plaatse, om samen met jou en de werkgever de noden in kaart te brengen. Er zal gezocht worden naar oplossingen, die we samen implementeren in de organisatie.