Solliciteren bij DGK - Jobcoach

Functieomschrijving
Als jobcoach begeleid je werkzoekenden naar een duurzame tewerkstelling. Je zoekt de ideale match tussen de werkzoekende en de job. Je organiseert werkplekleren, bouwt een netwerk van werkgevers uit, informeert, adviseert en bemiddelt naar werk en staat in voor de nazorg tijdens de tewerkstelling. 
Als jobcoach sta je in voor de begeleiding van werkzoekenden en werknemers met het oog op een duurzame tewerkstelling. De duur van de begeleiding varieert van 6 maanden tot 2 jaar. 

 
Profiel
Je neemt initiatief en je kan zelfstandig werken. Begeleiding is maatwerk. Je bent flexibel en discreet. Je bent administratief nauwkeurig en werkt gestructureerd. Je legt vlot contacten met werkgevers en partnerorganisaties. 
De voertaal is Nederlands maar je hebt ook een basiskennis van Engels en Frans.
Regelmatige verplaatsingen vormen geen probleem. Werkperspectief werkt vanuit Diksmuide, Ieper, Veurne, Roeselare en Oostende. Hoewel er zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met je woonplaats voor het bepalen van je werkplek, verwachten we toch dat je bereid bent om je te verplaatsen in een straal van 25 km rond Diksmuide.
Meer info
Je begeleidt de werkzoekende individueel en in groep. 
Je ondersteunt de werkzoekende in het zoeken naar werk, het bepalen van het jobdoelwit, een realistische matching met de vacatures. 
Je bespreekt de mogelijkheden van werkplekleren en gaat op zoek naar een geschikte werkplek. 
Je bouwt een vertrouwensband op met de werkzoekende, de werknemer en de werkgever. 
Indien nodig bied je taalcoaching op de werkvloer aan. 
Je zorgt voor de administratieve opvolging en registraties van de trajecten.
Je werkt nauw samen in een team van 6 jobcoaches. 

Jobgerelateerde competenties
- Actieplannen uitwerken en opstarten
- De resultaten evalueren
- Dossiers van werkzoekenden beheren
- Klanten onthalen en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, 
   opleidingsmogelijkheden,...)
- De klant begeleiden bij de te ondernemen stappen
- De acties opvolgen en een voortgangstraject voorstellen
- Noden en verwachtingen van de klant-werkgever identificeren (aanwerving,
   competentiebeheer, opleiding,... )
- De samenwerkingsmodaliteiten bepalen
- Samen het individuele project bepalen (tewerkstelling, bedrijfsoprichting, opleiding,...)
- Acties voorstellen (infosessies, werkaanbiedingen,...)
- De vraag identificeren en de noden van de klant analyseren (promotie, opleiding, integratie,...)
- Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, … uitwerken en leiden
- Werken met een volgende doelgroepen: personen van allochtone origine, kortgeschoolden,     
   oudere werknemersof werkzoekenden, (langdurig) werkzoekenden, begunstigden van een
   leefloon, personen met eenarbeidshandicap, jongeren (16-25 jaar)

Persoonsgebonden competenties
- Resultaatgerichtheid
- Communiceren
- Klantgerichtheid
- Plannen en organiseren
- Samenwerken
- Verantwoordelijkheid
- Flexibiliteit
- Zelfstandigheid

Aanbod
- Voltijdse of 4/5 job, mogelijkheid van glijdende werktijd
- Verloning volgens sector barema PC 329 B1c
- Hospitalisatieverzekering
- Maaltijdcheques
- Fietsvergoeding

Sollicitatieformulier: jobcoach

Verplichte velden *

Aanspreektitel:*
Voornaam:*
Naam:*
Geboortedatum:
Rijksregisternummer:*
Adres:*
Postcode:*
Stad:*
Telefoon:
Fax:
E-mail:*
Opmerkingen:*
CV Uploaden:*
(Enkel .doc, .docx of .pdf bijlagen, max 1Mb groot)
groespfoto