Kansen - Werkperspectief - Aanbod voor jongeren in deeltijds onderwijs

Het aanbod naar jongeren uit het deeltijds onderwijs bestaat uit : 
- aanloopfase vorming
- aanloopfase werkervaring 
- individuele begeleiding alternerend leren. 

De doelstelling is 
- het voltijds engagement van de jongere in het deeltijds onderwijs te verzekeren 
- het aanbieden van een aangepast traject met als doel de doorstroming van de jongere naar een duaal traject of een traject van arbeidsdeelname van leren en werken te verhogen 
- het aanbieden van reĆ«le werkvloeren binnen de regio. 

Resultaat:
Ruim 60 % van de jongeren stroomt door naar een volgende stap in hun traject. 

Dit project verloopt in samenwerking met het Centrum Leren en Werken Poperinge en Westhoek, en wordt gefinancierd met middelen vanuit het ESF